CHỌN THỂ LOẠI

« Đóng lại

Công Cụ Fake Link Share Ảo cho Facebook
Cái này dành cho những bạn thường xuyên Fake link để SPAM facebook. Mục đích tăng lượng tương tác với người dùng. Không khuyến khích lạm dụng vào những mục đích xấu


Đừng SPAM các lĩnh vực nhạy cảm và ăn cắp nick nhé